Bokningsinformation

Vill du boka din plats till en kurs eller workshop? Du anmäler dig via mail till info@eldsjal.net

Är ni en grupp som vill boka? Kontakta mig gärna via mail eller telefon 076-111 8773


Anmälningar till KURSER/WORKSHOPS är bindande och betalas i förväg antingen via swish eller bankgiro senast 10 dagar efter du har anmält dig. Efter betalningen återkommer jag med en bokningsbekräftelse via mail. Kursplatsen/aktiviteten är bokad efter deltagaren har fått en bokningsbekräftelse.
Vid avbokning fram till 1 vecka innan kursstart återbetalas hela avgiften.
Vid senare avbokning debiteras halva kursavgiften. Alternativt kan kursplatsen också ombokas till ett senare tillfälle eller överlåtas till en annan person.
Om kursen behöver ställas in pga sjukdom eller för få anmälda återbetalas kursavgiften i sin helhet.
Evtl kostnader för rese eller boende ersätts dock inte.


PRIVATA SÄLLSKAP med minst 6 vuxna kan boka ett eget tillfälle för aktiviteter/kurser.
Bokningen är bindande och betalas i förväg dock senast 1 vecka innan aktiviteten. Avbokning kan ske fram till 1 vecka innan bokat datum. Priset återbetalas då i sin helhet. Vid senare avbokning beräknas halva gruppriset.
(Är ni färre än 6 pers på bokat datum eller är gruppen som vill boka mindre så gäller minsta gruppriset baserat på 6 vuxna).


BOKNINGAR AV FÖRETAG/GRUPPBOKNINGAR AV FÖRETAG faktureras, moms tillkommer.
Kostnadsfri avbokning fram till 1 vecka innan aktiviteten.
Vid senare avbokning faktureras halva gruppriset.


Information om Covid -19

Vi har gjort en riskbedömning och anpassat alla kursupplägg efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bl.a. att vi har minskat på gruppstorleken för att undvika trängsel i kurslokalen. Stanna hemma vid skukdom och meddela mig så fort som möjligt. Vi bokar då om din plats till ett senare tillfälle.Välkommen!